23Tuesday, 2024

華金クルーDOJO (feat. teppei, KennyDoes, Donatello, Kyons & KBD)に代表のteppeiが参加しました